František Novotný

Bakalářská práce

Politický marketing hnutí ANO před volbami do Senátu v roce 2018

Political marketing of the ANO movement before the elections to the Senate in 2018
Anotace:
Bakalářská práce „Politický marketing hnutí ANO před volbami do Senátu v roce 2018“ se zabývá konceptem politického marketingu jako komplexní strategií k dosažení volebního úspěchu. Tento koncept je významným nástrojem, který vznikl sjednocením politiky a marketingu. V teoretické části je vymezen pojem politický marketing, jeho vývoj, složky a specifika na pozadí volebních kampaní. Také je porovnán …více
Abstract:
Bachelor thesis „Political marketing of the ANO movement before the elections to the Senate in 2018“ defines the concept of political marketing, as a complex strategy to achieve a success in elections. This concept is an important tool, which was created by combination of politics and marketing. In the theoretical part is described political marketing, its development, segments and specifics on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní