František Novotný

Bachelor's thesis

Politický marketing hnutí ANO před volbami do Senátu v roce 2018

Political marketing of the ANO movement before the elections to the Senate in 2018
Abstract:
Bakalářská práce „Politický marketing hnutí ANO před volbami do Senátu v roce 2018“ se zabývá konceptem politického marketingu jako komplexní strategií k dosažení volebního úspěchu. Tento koncept je významným nástrojem, který vznikl sjednocením politiky a marketingu. V teoretické části je vymezen pojem politický marketing, jeho vývoj, složky a specifika na pozadí volebních kampaní. Také je porovnán …more
Abstract:
Bachelor thesis „Political marketing of the ANO movement before the elections to the Senate in 2018“ defines the concept of political marketing, as a complex strategy to achieve a success in elections. This concept is an important tool, which was created by combination of politics and marketing. In the theoretical part is described political marketing, its development, segments and specifics on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Reader: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní