Bc. Jana REPÍKOVÁ

Diplomová práce

Monitorování postpunkčních bolestí hlavy svodné anestezie v gynekologii a porodnictví

Monitoring of postpuncture headaches due to regional anesthesia in gynecology and obstetrics
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku postpunkčních bolestí hlavy centrální svodné anestezie v gynekologii a porodnictví. Práce je složena z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána v obecné rovině problematika neuroaxiální anestezie a problematika postpunkčních bolestí hlavy. Navazující praktická část byla zpracována na podkladě kvantitativního výzkumu pomocí obsahové analýzy …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of post-puncture headaches of regional anesthesia in gynecology and obstetrics. The thesis consists of a theoretical and a practical part. In the theoretical part, the issue of neuraxoial anesthesia and the issue of post-puncture headaches are described in general terms. The following practical part was processed on the basis of quantitative research using content …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Hůsková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REPÍKOVÁ, Jana. Monitorování postpunkčních bolestí hlavy svodné anestezie v gynekologii a porodnictví. Ostrava, 2023. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta