Mgr. Martina Dörrerová

Master's thesis

Diagnostika paměťových funkcí pomocí programu Neurop 2

Diagnostics of memory functions using program Neurop 2
Abstract:
Diplomová práce se zabývá neuropsychologickou tématikou, konkrétně využitím počítačového programu Neurop 2 k neuropsychologické diagnostice paměťových funkcí. Tyto funkce jsou velice důležité pro každodenní život a v případě mozkového poškození jsou velice často zasaženy. Teoretická část práce pojednává o paměti, jejím rozdělení a modelech z hlediska kognitivní psychologie. Dále uvádí neurofyziologii …more
Abstract:
The main topic of the thesis is neuropsychology, specifically the usage of computer program Neurop 2 in neuropsychological diagnostics of the memory functions. These functions are very important for human´s everyday life and in case of cerebral injury they are hit very often. The theoretic part deals with the memory, its division and models from perspective of cognitive psychology. Next it deals with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta