Theses 

Útoky na webové aplikace – Radovan Palinkáš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Aplikovaná informatika

Radovan Palinkáš

Bakalářská práce

Útoky na webové aplikace

Attacks on web applications

Anotace: Tato práce se zabývá bezpečnostními riziky webových aplikací. Úkolem je poskytnout ucelený souhrn informací o pěti nejzávažnějších bezpečnostních rizicích a poskytnout základní souhrn informací pro jejich odstranění. Popisovaná bezpečností rizika byla zvolena na základě dokumentu OWASP Top Ten 2017, z kterého bylo vybráno prvních pět rizik. Rizika jsou v rámci možností popsána a na hypotetických příkladech demonstrována. U každého rizika jsou taktéž uvedena základní ochranná opatření pro jeho odstranění. Pro hlubší pochopení problematiky těchto zranitelností byla provedena a podrobně popsána některá praktická cvičení z aplikaci WebGoat 8.

Abstract: This work deals with the security risks of web applications. The aim is to provide a comprehensive summary of the five most serious security risks and to provide a basic summary of the information for their removal. The security risks described were based on the OWASP Top Ten 2017 document, from which the first five risks were selected. The risks are described and the hypothetical examples are demonstrated. At each risk, a basic protective measure is also provided for its removal. For a deeper understanding of these vulnerabilities, a number of practical exercises from application WebGoat 8, were done and described.

Klíčová slova: Bezpečností rizika webových aplikací, OWASP Top Ten 2017, WebGoat 8

Keywords: OWASP Top Ten 2017, WebGoat 8, Security risks of web applications

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/5281 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:38, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz