Radovan Palinkáš

Bakalářská práce

Útoky na webové aplikace

Attacks on web applications
Anotace:
Tato práce se zabývá bezpečnostními riziky webových aplikací. Úkolem je poskytnout ucelený souhrn informací o pěti nejzávažnějších bezpečnostních rizicích a poskytnout základní souhrn informací pro jejich odstranění. Popisovaná bezpečností rizika byla zvolena na základě dokumentu OWASP Top Ten 2017, z kterého bylo vybráno prvních pět rizik. Rizika jsou v rámci možností popsána a na hypotetických příkladech …více
Abstract:
This work deals with the security risks of web applications. The aim is to provide a comprehensive summary of the five most serious security risks and to provide a basic summary of the information for their removal. The security risks described were based on the OWASP Top Ten 2017 document, from which the first five risks were selected. The risks are described and the hypothetical examples are demonstrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Aplikovaná informatika