Bc. Michaela Vokounová

Bakalářská práce

Studie dlouhodobé stability senzoru glukózy pro kontinuální monitorování glykémie

Long-term stability of continuous glucose sensor
Anotace:
Kontinuální monitorování glykémie je poměrně novou technikou, jejímž cílem je zkvalitnění léčby poskytované osobám s onemocněním diabetes mellitus. Teoretická část této práce shrnuje základní poznatky o glukózových biosenzorech, zabývá se problematikou kontinuálního monitorování glykémie a uvádí nejrozšířenější komerčně dostupné systémy pro sledování glykémie u diabetických pacientů. Praktická část …více
Abstract:
Continuous glucose monitoring is relatively new technology. Its purpose is to provide more quality in diabetes treatment. Theoretical part of this bachelor work summarizes basic knowledges about glucose biosensors, continuous glucose monitoring and introduces the most common systems for glucose monitoring. The aim of practical part is to analyze long-term stability of glucose sensor for continuous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniel Vlk, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant