Bc. Jitka Podzemská

Diplomová práce

Branding turistické destinace - Česká republika - v průběhu času

Branding the Czech Republic as a tourism destination - past and present
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na branding turistické destinace Česká republika. Cílem diplomové práce je zhodnocení brandu České republiky, přístupu aktérů k vykonávání brandingu v zahraničí ve spolupráci se zastupitelskými úřady České republiky a celkový pohled na Českou republiku jako značku. Teoreticko – metodologická část je postavena na postupném představování brandu od jeho historického počátku …více
Abstract:
This thesis addresses the branding of the Czech Republic as a tourist destination. Its objective is to examine the Czech Republic’s brand image, to identify the strategies and roles of actors working with Czech embassies to build the nation brand abroad, and to analyse the Czech Republic as a brand. The theoretical and methodological part of the thesis shows how the brand evolved since the early stages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze