Bc. Petra Škantárová

Diplomová práce

Complementarity of Industry 4.0 and Operational Program Enterprise and Innovation for Competitiveness

Komplementarita Priemyslu 4.0 a Operačného programu Podnikania a inovácií pre konkurencieschopnosť
Anotace:
Táto diplomová práca je zameraná na analýzu komplementarity Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť a Priemyslu 4.0. Práca začína Literárnym Rešeršom, v ktorom sa opisuje a študuje koncept Priemyslu 4.0 a Európske Štrukturálne a Investičné Fondy. Nasledujúca časť s názvom Výsledky začína s PESTE analýzou, ktorá je spravená pre malé a stredné podniky so zameraním na Priemysel …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on analysing complementarity of Operational Program Enterprise and Innovation for Competitiveness and Industry 4.0. It starts with Literature Review, where the concept of Industry 4.0 and European Structural and Investment Funds are described and studied. The next part called Results starts with PESTE analysis done for small and medium sized enterprises with focus on …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta