Bc. Zbyněk MOLNÁR

Bakalářská práce

3D vizualizace vybraných procesů umělé inteligence \nl{}

3D visualization of processes of artificial intelligence
Anotace:
Tato práce se zabývá především pochopením a vizualizací vybraných procesů v umělé inteligenci. Hlavním úkolem je vytvoření jednoduchých 3D animací, které názorně popíší procesy v neuronových sítích a Samo Organizujícího se Migračního Algoritmu. Práce obsahuje teoretický popis jednotlivých procesů a všechny animace a zdrojové soubory vytvořených modelů a animací programu Blender 2.45 jsou na přiloženém …více
Abstract:
This thesis deals understanding of visualization of selected processes of artificial intelligence. The very task was to create elementary 3D animations which by visual demonstration describe processes of neural network and Self-Organizing Migration Algorithm. Thesis includes primarily theoretical account of particular processes and all animation and source codes created models and animation of program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008
Zveřejnit od: 15. 5. 2008
Identifikátor: 9107

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Pavel Vařacha

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOLNÁR, Zbyněk. 3D vizualizace vybraných procesů umělé inteligence \nl{} . Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.