Bc. Magdaléna Kadlecová

Diplomová práce

Recepční estetika tvorby Jiřího Karáska ze Lvovic

Reception aesthetic of the work of Jiří Karásek ze Lvovic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá recepční estetikou tvorby Jiřího Karáska ze Lvovic. Vychází z recepční teorie Kostnické školy a myšlenek jejího představitele Hanse Roberta Jausse. Práce analyzuje charakteristické rysy recepce Karáskovy tvorby, soustředí se na ohlasy vydané během jeho života. Zahrnuje recepci prózy, poezie, kritických studií i dramatu.
Abstract:
Master’s diploma thesis concentrates on the reception aesthetic of literal work written by Jiří Karásek ze Lvovic. Theoretical part is based on reader-response criticism of the Constance School and on ideas of its leader Hans Robert Jauss. Thesis analyses characteristic points of reception Karásek´s work and focuses on reception published during his life. Thesis includes reception of prose, poetry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta