Bc. Magdaléna Kadlecová

Master's thesis

Recepční estetika tvorby Jiřího Karáska ze Lvovic

Reception aesthetic of the work of Jiří Karásek ze Lvovic
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá recepční estetikou tvorby Jiřího Karáska ze Lvovic. Vychází z recepční teorie Kostnické školy a myšlenek jejího představitele Hanse Roberta Jausse. Práce analyzuje charakteristické rysy recepce Karáskovy tvorby, soustředí se na ohlasy vydané během jeho života. Zahrnuje recepci prózy, poezie, kritických studií i dramatu.
Abstract:
Master’s diploma thesis concentrates on the reception aesthetic of literal work written by Jiří Karásek ze Lvovic. Theoretical part is based on reader-response criticism of the Constance School and on ideas of its leader Hans Robert Jauss. Thesis analyses characteristic points of reception Karásek´s work and focuses on reception published during his life. Thesis includes reception of prose, poetry …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.
  • Reader: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta