Jana Kodešová

Diplomová práce

Vliv Plzeňského Prazdroje na cestovní ruch Plzeňského kraje

The influence of the company Plzeňský Prazdroj on the tourism in the Pilsen region
Anotace:
Společnost Plzeňský Prazdroj je největším výrobcem piva v České republice. Kromě toho také významně ovlivňuje cestovní ruch v Plzni, ale také v Plzeňském kraji. Tato práce popisuje jednotlivé návštěvnické trasy a iniciativy v oblasti cestovního ruchu a kultury. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro zvýšení cestovního ruchu v Plzeňském kraji
Abstract:
The company Plzeňský Prazdroj is the biggest beer manufacturer in the Czech republic. By the way it has large influence on the tourism not only in Pilsen, but also in the Pilsen region. This theses describes the visit tours and leads in the branch of tourism and culture. There are also some recommendations to increase the tourism in the Pilsen region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Jarmila Netková
  • Oponent: Marie Denková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20646