Bc. Pavel Kopčil

Master's thesis

Příprava a charakterizace buněčných linií geneticky editovaných pomocí CRISPR/Cas9 systému

Generation and characterization of cell lines genetically engineered through the CRISPR/Cas9 system
Abstract:
V současné době dominující systém CRISPR/Cas9, sloužící primárně prokaryotickým buňkám jako forma adaptivní imunity, přinesl do světa molekulární biologie a genetiky doslova revoluci. V porovnání s ostatními dostupnými editačními nástroji vykazuje jednoznačně jednodušší manipulaci a větší aplikační potenciál. Je používán jako základní nástroj k editacím a manipulacím s DNA i RNA, ke změnám genové exprese …more
Abstract:
CRISPR/Cas9 technology, derived from prokaryotic cells, recently dominates in the field of gene editing in all kinds and types of the cells. In comparison with other available editing tools it evinces conclusively much easier manipulation and wider application potential. It is used as a basic tool for editing both DNA and RNA sequences, for altering gene expression and more complex and sophisticated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Michal Šmída, Dr. rer. nat.
  • Reader: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics