Bc. Pavel Kopčil

Master's thesis

Příprava a charakterizace buněčných linií geneticky editovaných pomocí CRISPR/Cas9 systému

Generation and characterization of cell lines genetically engineered through the CRISPR/Cas9 system
Anotácia:
V současné době dominující systém CRISPR/Cas9, sloužící primárně prokaryotickým buňkám jako forma adaptivní imunity, přinesl do světa molekulární biologie a genetiky doslova revoluci. V porovnání s ostatními dostupnými editačními nástroji vykazuje jednoznačně jednodušší manipulaci a větší aplikační potenciál. Je používán jako základní nástroj k editacím a manipulacím s DNA i RNA, ke změnám genové exprese …viac
Abstract:
CRISPR/Cas9 technology, derived from prokaryotic cells, recently dominates in the field of gene editing in all kinds and types of the cells. In comparison with other available editing tools it evinces conclusively much easier manipulation and wider application potential. It is used as a basic tool for editing both DNA and RNA sequences, for altering gene expression and more complex and sophisticated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Michal Šmída, Dr. rer. nat.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics