Mgr. Bc. Stanislav Bruncko

Advanced ('rigorózní') thesis

Poručenství v českém právním řádu

Guardianship in the Czech legal system
Anotácia:
Práce se zabývá poručenstvím. Práce objasňuje základní charakteristiku poručenství, analyzuje historický vývoj, jeho účel a komparuje jej s rodičovstvím, osvojením, opatrovnictvím a pěstounstvím. Práce provádí důkladnou analýzu současné české právní úpravy, konkrétně všech ustanovení, která poručenství upravují. Práce je završena syntézou dosažených poznatků, a to v podobě komplexního pojednání o právním …viac
Abstract:
The thesis deals with guardianship. Thesis explains the basic characteristics of guardianship, analyzes the historical development, its purpose, and compares it with parenthood, adoption, guardianship and foster-fatherhood. Thesis carries out a thorough analysis of the current Czech legislation, specifically all provisions governing guardianship. Thesis is completed with synthesis of achieved findings …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2017
  • Oponent: JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta