Ing. Pavel GREBENÍČEK

Disertační práce

Podpora podnikání a inovací v rámci strategického plánování regionálního rozvoje

Support of Business and Innovations in Strategic Planning of Regional Development
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou podpory podnikání a inovací v rámci strategického plánování regionálního rozvoje. Hlavním cílem disertační práce je navržení metodiky pro hodnocení podpory podnikání a inovací v rámci strategického plánování regionálního rozvoje s tím, že zvláštní pozornost je věnována vazbám tohoto plánování na rozpočtový proces plánujících subjektů. Metodika je v rámci zpracování …více
Abstract:
The dissertation deals with the issues of business and innovations support in the context of strategic planning of the regional development. The main objective of the dissertation is to propose a methodology for the evaluation of the business and innovations support within the frame of the strategic planning of the regional development. Special attention is devoted to links between the planning and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2016
Zveřejnit od: 5. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 3. 2016

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GREBENÍČEK, Pavel. Podpora podnikání a inovací v rámci strategického plánování regionálního rozvoje. Zlín, 2016. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.2.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe