Bc. Aneta Liebichová

Diplomová práce

Transformace z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným

Transformation of the self-employed on a limited liability company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na transformaci fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. První část práce se zabývá teoretickým popisem, legislativou, kritérii a možnostmi přeměny právní formy podnikání. Dále porovnává vybrané rysy právní formy fyzické osoby a obchodní společnosti. Druhá část práce představuje praktický příklad přeměny právní formy na vybraném oboru podnikání – čerpací stanice. …více
Abstract:
The diploma paper is focused on the transformation of a sole proprietorship into a limited liability company. The first part of the paper deals with the theoretical description, legislation, criteria and options for changing a legal form of business. It also compares selected characteristics of asole proprietorship and alimited liability company. The second part of the paper represents a practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní