Dalimil HORVÁTH

Diplomová práce

Analýza ekonomické výkonnosti odvětví zpracovatelského průmyslu v Moravskoslezském kraji v roce 2010 a 2011

The Analysis of the Economic Performance of Manufacturing in the Moravskoslezský Region in 2010 and 2011
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnocení ekonomické výkonnosti odvětví zpracovatelského průmyslu v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v letech 2010 a 2011. Data rovněž umožní posoudit stav zpracovatelského průmyslu po krizi průmyslové produkce z let 2008 a 2009. Samotné analýze předcházel sběr dat podnikového účetnictví firem s 50 a více zaměstnanci. Shromážděné údaje byly analyzovány v souladu s pravidly …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to evaluate the economic performance of manufacturing industry in the Moravskoslezský Region and its districts in years 2010 and 2011. The data will also enable to assess the state of the manufacturing industry in the post-crisis years of 2008 and 2009. Collection of data from corporate accounting of firms with 50 and more employees preceded the analysis itself. Gathered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORVÁTH, Dalimil. Analýza ekonomické výkonnosti odvětví zpracovatelského průmyslu v Moravskoslezském kraji v roce 2010 a 2011. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická