Markéta FAJÁKOVÁ

Bakalářská práce

Ergoterapeutická intervence u seniorů s využitím reminiscenční terapie

Occupational Therapy Intervention with the Use of Reminiscence Therapy on Elderly Persons
Anotace:
Úvod: Vznik špatného duševního stavu či poruchy kognitivních funkcí se hojně vyskytují zejména u seniorů. Jednou z možných metod pro zlepšení těchto oblastí je terapie pomocí vzpomínek. Protože vzpomínky hrají důležitou roli v životě člověka. Cíl: Cílem bakalářské práce je poukázat na fakt, že je reminiscence přínosná pro seniory a má pozitivní vliv na psychiku člověka. Metodika: Práce je rozdělena …více
Abstract:
Indroduction: The formation of a poor mental state or impaired cognitive functions occur especially in seniors. One of the possible methods for improving these areas is a therapy using their memories. Memories play an important role in a human life. Objectives: The aim of my theses is to point out the fact that the reminiscence is beneficial for seniors and its positive effect on a human psyche. Methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Vostrý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FAJÁKOVÁ, Markéta. Ergoterapeutická intervence u seniorů s využitím reminiscenční terapie. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie

Práce na příbuzné téma