Bc. Marek Skalka

Diplomová práce

Biosensor pro stanovení sirných sloučenin ve víně

Biosensor for the assay of thiocompounds in wine
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá sestrojením biosensoru k detekci sirných sloučenin ve víně způsobujících tzv. sirku. Sirka je závažná vada vína, pro kterou je charakteristický pach po zkažených vejcích a cibuli. Toto aroma vína je nejčastěji způsobeno sulfanem a methyl či ethylmerkaptanem. Teoretická část pojednává nejprve obecně o biosensorech a jejich komerčně dostupných variantách, následně se zabývá …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to devise a biosensor that would detect thiocompounds present in wine causing the so-called reductive aromas. Reductive aroma is a serious wine defect that is typical for its rotten-eggs-and-onion smell. The most frequent catalyser of this wine aroma is hydrogen sulfide or methyl and ethyl mercaptan. The theoretical part describes biosensors and their commercially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
  • Oponent: Mgr. Karel Lacina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie