Theses 

Pohyb kamery v českém fikčním filmu do roku 1922: prostředek, postup a funkce – Bc. Tomáš Lebeda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Bc. Tomáš Lebeda

Diplomová práce

Pohyb kamery v českém fikčním filmu do roku 1922: prostředek, postup a funkce

Camera Movement in Czech Fictional Cinema till 1922: Device, Technique and Functions

Anotace: Diplomová práce se věnuje vývoji prvku filmového stylu běžně nazývaného „pohyb kamery“ v rámci české filmové produkce na ploše let 1911-1922. Daný problém přitom zkoumá ve třech rovinách: Zaprvé se zabývá praxí pohybování kamerou při samotném natáčení (tedy produkčním kontextem). Dále rozebírá pohyb rámu jako následek pohybu kamery přítomný v samotném díle, resp. různé modely interakce jeho jednotlivých směrů s konkrétními uspořádáními mizanscény. Nakonec pak analyzuje funkce pohybu rámu a míru jejich provázanosti s potřebami vyprávění.

Abstract: The thesis examines the film style’s element commonly called "camera movement" and its evolution within the Czech film production of years 1911-1922. The problem is being investigated in three regards: First, the study deals with the practice of moving camera during shooting (the production context). Then it discusses the problematics of moving frame – the resulting visual effect of manipulation with the apparatus that occurs in the formed films. Finally, it analysis this element’s functions (the ways it interacts with the rest of the system).

Klíčová slova: Pohyb kamery, Pohyb rámu, Funkce, Český němý film, Poetika filmu, Filmový styl, Camera movement, Frame movement, Function, Poetics of cinema, Film style

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Večeřa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz