Mgr. Günter Osterer, Ph.D.

Disertační práce

Die wesentlichen pädagogisch-therapeutischen Leistungen der Kinder-und Jugendhilfe auf der Grundlage des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII).Sozialpädagogische Kommentierung und Ableitung fachlicher Standards

The main pedagogic-therapeutical activities in child and youth care programs based on 8th book of social code (Sozialgesetzbuch - SGB VIII). Social- pedagogical commentary and establishment of special quality standards
Abstract:
The topic is the public Youth help in Germany. For the most important educational helps quality standards were developped. The purpose is to improve the professionalisme in the public youth help in Germany.
Abstract:
Das Thema der Forschungsarbeit ist die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Fúr die wesentlichen p§dagogisch-therapeutischen Leistungen wurden sozialp§dagogische Qualit§tsstandards entwickelt, die einen Beitrag dazu leisten sollen, die Fachlichkeit und Professionalit§t in der Kinder- und Jugendhilfe zu erhůhen.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 4. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (něm.)