Bc. Kateřina Focková

Diplomová práce

Brněnská meziválečná architektura: proměny a využití staveb Bohuslava Fuchse

The Types of Dwellings in Brno's Interwar Architecture with Focus on Specific Buildings by Bohuslav Fuchs
Anotace:
Diplomová práce na téma „Brněnská meziválečná architektura: proměny a využití staveb Bohuslava Fuchse“ představuje tvorbu tohoto významného českého architekta meziválečného období a na příkladech jeho staveb ukazuje vývoj typů bydlení mezi dvěma světovými válkami. Za cíl si práce kladla ukázat současný stav a výhled do budoucnosti různých typů bydlení, konkrétně kolonie rodinných domů – Nový dům, studentského …více
Abstract:
The Master Thesis " The Types of Dwellings in Brno's Interwar Architecture with Focus on Specific Buildings by Bohuslav Fuchs" introduces the work of this important Czech interwar architect. His buildings show an example of evolution of types dwellings between the two World Wars. The focus of the thesis is to show a temporary condition of various types of residences and their prospect into the future …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta