Ing. Mikhail Valko

Diplomová práce

Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu rozvoje národních i nadnárodních finančních trhů

On Mergers and Acquisitions and Their Impact on the Current Developments on the National and International Financial Markets
Anotace:
V dnešní době investiční společnosti nadnárodních korporací zabezpečují dodatečný příliv zahraničního kapitálu do národních ekonomik. V poslední době nadnárodní strategie velkých korporaci je většinou zaměřená na globální procesy a přímé zahraniční investice se stávají její nedílnou součástí. Navíc, za použití nových technologii, společností upevňují své strategické možností pro posílení svých pozic …více
Abstract:
Nowadays the TNCs’ investment departments insure the sufficient inflow of foreign capital into the national economies. Therefore the supranational strategies focus on the global processes with FDI becoming their integral part. By implying new technologies, other recourses are used more efficiently and thus TNCs strengthen their positions on the foreign markets. On the financial side, TNCs increase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní