Blanka SOSNOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Pohled laické veřejnosti na sdělování pravdy na nemocničním lůžku

View the general public to communicate the truth in a hospital bed
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Pohled laické veřejnosti na sdělování pravdy na nemocničním lůžku se zaměřuje na názor pacientů ohledně sdělování pravdy o těžkém nevyléčitelném onemocnění, způsobu předkládání pravdivých informací a dopadu tohoto sdělení na somatický i psychický stav člověka. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je podán teoretický úvod do problematiky komunikace s nemocným a jejích …více
Abstract:
The thesis, called Patients? Point of View Towards the Truth Delivering on the Hospital Bed, focuses on non-proffesionalist?s opinion on telling the hard truth concerning their incurable illness, on the way of delivering it, and on the impact of this attitude upon the psychical and physical state of the patient. The work is divided into two parts. The first part deals with the theory on communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Vladimíra Fremrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOSNOVÁ, Blanka. Pohled laické veřejnosti na sdělování pravdy na nemocničním lůžku. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií