Bc. Karolina Benešová

Master's thesis

Využití marketingového výzkumu v procesu budování značky

The Use of Marketing Research in the Process of Brand Building
Anotácia:
Cílem diplomové práce je využití marketingového výzkumu pro budování značky a na základě zjištěných informací z dotazníkového šetření navrhnout firmě doporučení pro zlepšení řízení značky. V teoretické části jsou popsány základní definice týkající se značky, úloha značky v marketingu, proces budování značky a závěrem této části je poukázáno na využití marketingového výzkumu v procesu budování značky …viac
Abstract:
The goal of my work is the usage of marketing research for building-up the brand and on the basis of questionnaire-gained information to offer improvement for increasing of running the brand. In the theoretical part basic definitions concerning the brand, the role of the brand in marketing, the process of building-up the brand are described and at the end the usage of marketing research in the process …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedúci: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní