Bc. Zlatuše CARDOVÁ

Diplomová práce

Analýza vlivu médií v prostředí druhého stupně základní školy a nižších stupňů gymnázia (srovnávací studie)

Media influence analyse in ambient the second-degree at primary school and first degrees at grammar school (comparative study)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem medií na školní mládež u dětí na druhém stupni základní školy a v prvních ročnících střední školy. Mezi nejdůležitější otázky, které si ve své práci kladu, patří následující : Jaké jsou nejoblíbenější druhy medií využívaných školní mládeží ? Jakou roli v tomto procesu hraje škola ? Kdo má největší podíl na výběru media žáky ? Tyto a mnoho jiných důležitých otázek …více
Abstract:
This dissertation concerns the media impact on school children at the second degree of primary school and at the first classes of high school. The most common issues I deal with in my work are the following : what are the most popular kinds of media sources between children ? What a role play the school in this process ? Who has the biggest influence on the children media selection ? Those and many …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Zachová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CARDOVÁ, Zlatuše. Analýza vlivu médií v prostředí druhého stupně základní školy a nižších stupňů gymnázia (srovnávací studie). Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / NJ-OV