Bc. Zlatuše CARDOVÁ

Master's thesis

Analýza vlivu médií v prostředí druhého stupně základní školy a nižších stupňů gymnázia (srovnávací studie)

Media influence analyse in ambient the second-degree at primary school and first degrees at grammar school (comparative study)
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem medií na školní mládež u dětí na druhém stupni základní školy a v prvních ročnících střední školy. Mezi nejdůležitější otázky, které si ve své práci kladu, patří následující : Jaké jsou nejoblíbenější druhy medií využívaných školní mládeží ? Jakou roli v tomto procesu hraje škola ? Kdo má největší podíl na výběru media žáky ? Tyto a mnoho jiných důležitých otázek …more
Abstract:
This dissertation concerns the media impact on school children at the second degree of primary school and at the first classes of high school. The most common issues I deal with in my work are the following : what are the most popular kinds of media sources between children ? What a role play the school in this process ? Who has the biggest influence on the children media selection ? Those and many …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Markéta Zachová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CARDOVÁ, Zlatuše. Analýza vlivu médií v prostředí druhého stupně základní školy a nižších stupňů gymnázia (srovnávací studie). Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/