Bc. Jan ŠIMARA

Diplomová práce

Interaktivní cvičebnice předmětu Informatika a informační a komunikační technologie pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia

Interactive Excercise Book for Informatics and Information and Communication Technologies the Subject for Primary and Lower Gymnasium students
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje inovaci výuky ?Informatiky a informačních a komunikačních technologií? třídy ?prima? nižšího gymnázia. Teoretická práce bude věnována učebním stylům a možnostem e-learningu. V praktické části se budu zabývat ověřováním možností studentů nižšího gymnázia využívat multimediální materiály v domácím prostředí, tvorbou těchto materiálů a ověřování jejich přínosu pro studenty …více
Abstract:
This thesis is devoted to inovation of education for ?Informatics and Information and Communication Technologies? the subject for lower gymnasium students ?prima?. The theoretical part contains learning styles and a possibilities for e-learning. The content of practical part will include test of students options for using multimedial materials outside of the school, creation of these materials and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMARA, Jan. Interaktivní cvičebnice předmětu Informatika a informační a komunikační technologie pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy