Bc. Jan Šafařík

Diplomová práce

Cloud Infrastructure Health Monitoring System

Cloud Infrastructure Health Monitoring System
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat stávající řešení pro monitoring více Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) clusterů. S ohledem na výsledek analýzy je vytvořen návrh systému a jeho implementace pro monitoring více OCP clusterů nasazených a používaných v prostředí pro účely quality engineeringu. Systém navíc k monitoringu poskytne API s informacemi o aktuálním stavu infrastruktury. Tato …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze current solutions for health monitoring of multiple Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) clusters. With consideration to the outcome of the analysis, design and implement a system for health monitoring of multiple OCP clusters deployed and used in an environment for quality engineering purposes. In addition to health monitoring, the system exposes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Martin Večeřa
  • Oponent: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Řízení softwarových systémů a služeb / Řízení vývoje softwarových systémů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.