Bc. Lucia Malčekova

Diplomová práce

Finančný plán, ako nástroj finančného riadenia podniku

Financial plan as a tool for financial management enterprise
Abstract:
The thesis deals with the financial plan as a tool of financial management in business. Using literature describes financial management, financial planning and financial plan itself eventually. The thesis evaluates the financial situation in a company with selected financial indicators of financial analysis. Identifies and analyzes the problems and appropriate solutions can be proposed that in future …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou finančného plánu ako nástrojom finančného riadenia v podniku. Pomocou odbornej literatúry opisuje finančné riadenie, finančné plánovanie a nakoniec samotný finančný plán. Diplomová práca hodnotí finančnú situáciu v podniku pomocou vybraných finančných ukazovateľov finančnej analýzy. Identifikuje a analyzuje jednotlivé problémy a vhodným spôsobom navrhuje možné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance