Martina FILIPCOVÁ

Diplomová práce

Výběr partnera a preference vysokoškolských studentů

Partner selection and preferences of university students
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na preference a faktory, které ovlivňují výběr partnera u vysokoškolských studentů. V její teoretické části jsou vymezeny pojmy, jako jsou výběr partnera, partnerský vztah a sňatkový trh. V diplomové práci jsou uvedena jednotlivá kritéria, která hrají při výběru partnera významnou roli. V práci jsou uvedeny významné teorie a principy, které se při volbě partnera uplatňují …více
Abstract:
This master's thesis is focused on the preferences and the factors which influence the choice of partner among university students. In the theoretical part there are defined expressions such as partner selection, relationship, marriage market. In this thesis there are listed important theories and principles, which play significant role in partner selection, and also there are specified requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012
Zveřejnit od: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 4. 2012
  • Vedoucí: Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILIPCOVÁ, Martina. Výběr partnera a preference vysokoškolských studentů. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Soc Ped - výtvarná orientace