Ing. Milan Halada

Bakalářská práce

Hodnocení neziskové organizace na základě finanční analýzy

Financial analysis of non-profit organization
Anotace:
Bakalářské práce je zaměřena na finanční analýzu neziskové organizace. Práce je vyhodnocena za pomoci vybraných ekonomických ukazatelů, které jsou pro neziskové organizace typické. Práce se zabývá neziskovým sektorem, u kterého je vysvětlena definice neziskového sektoru, formy neziskových organizací a příčiny vzniku a význam neziskových organizací. Organizace je zkoumána finanční analýzou, jejímž prostřednictvím …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on financial analysis of a non-profit organization. The work is structured with the help of economic indicators which are specific for non-profit organizations. The work deals with the non-profit sector, including its definition, different kinds of non-profit organizations, their causes of genesis and also the relevance of non-profit organizations. The organization is examined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Stanislava Čížková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní