Bc. Aleš BUBÍLEK

Diplomová práce

Využití technologie IoT

Utilization of IoT Technology
Anotace:
Cílem diplomové práce je kromě rešerše používaných řešení a technologií nasazených v IoT také navržení a realizace minimálně jedné aplikace přednostně pro technologie LPWAN. V teoretické části se zabývám technologií IoT a jejími elementy, včetně historie, vývoje a predikce. Popisuji bezdrátové technologie včetně jejich standardů, zabezpečení s následným srovnáním. Cílem v praktické části bylo primární …více
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to design and implement at least one application that are suitable for LPWAN technology, in addition to the research of the used solutions and technologies used in IoT. Theoretical part deals with IoT technologies and its elements, including history, development and prediction. Then I explain wireless technologies including their standards, security with subsequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUBÍLEK, Aleš. Využití technologie IoT. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Telekomunikační a multimediální systémy