Bc. Kateřina KANDOVÁ

Diplomová práce

Působení toxických látek na reprodukci a mortalitu chvostoskoků Folsomia candida

Effects of toxic substances on reproduction and mortality of the Collembola Folsomia candida
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením toxicity vybraných chemických látek a jejich vlivem na životní prostředí a půdní ekosystém prostřednictvím biologických zkoušek. Teoretická část popisuje základní charakteristiku půdní ekotoxikologie a podrobný přehled ekotoxikologických biotestů dle různých kritérií. V další kapitole je diskutována problematika negativního působení přípravků na ochranu rostlin …více
Abstract:
Thesis deals with the evaluation of toxicity of selected chemical substances and their effects on the environment and soil ecosystem trough biological tests. The theoretical part describes the basic characteristic of soil ecotoxicology and detailed overview of ecotoxicological bioassays according to various criteria. In the next chapter the negative effects of pesticides and their basic distribution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KANDOVÁ, Kateřina. Působení toxických látek na reprodukci a mortalitu chvostoskoků Folsomia candida. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie

Práce na příbuzné téma