Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D.

Disertační práce

Banderovci, celkové zhodnocení projevů ukrajinského nacionalismu v československých dějinách po roce 1945

Banderovci (Ukrainian rebellious army - UPA), an overall assessment of the expressions of Ukrainian nationalism in the Czechoslovak history after 1945
Anotace:
Disertační práce nazvaná "Banderovci, celkové zhodnocení projevů ukrajinského nacionalismu v československých dějinách po roce 1945. Politické souvislosti, následky zneužití tématu komunistickou propagandou, vliv tehdejších událostí na současnou podobu střední a východní Evropy" komplexně zpracovává mnohovrstevnaté téma aktivit banderovců, ukrajinských nacionalistů zejména ve vztahu k československým …více
Abstract:
The dissertation entitled "Banderovci (Ukrainian Rebellious Army - UPA, Organization of Ukrainian nationalists - OUN(B)), an Overall Assessment of the Expressions of Ukrainian Nationalism in the Czechoslovak History after 1945. The Political Consequences, the Consequences of the Misuse of the Subject by the Communist Propaganda, the Impact of the Contemporary Events on the Contemporary Formation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD., Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny

Práce na příbuzné téma

Všechny práce