Bc. Jiří KAREŠ

Master's thesis

Stanovení vybraných farmaceuticky aktivních látek metodou infračervené spektroskopie

Determination of selected pharmaceutical compounds by infrared spectroscopy
Anotácia:
Tato práce se zabývá možností využití infračervené spektrometrie v blízké oblasti spektra (NIR) při kontrole kvality výroby Paclitaxelu ve firmě Teva Czech Industries spol. s r. o. Vzorky z průběhu chromatografického čištění zahuštěného primárního extraktu jehličí tisu kanadského jsou kontrolovány na obsah taxanů finančně náročnou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. Také je stanovován obsah sušiny …viac
Abstract:
This Master thesis deals with examination of the possibility of infrared spectroscopy utilization in a near region of the spectrum during quality control of Paclitaxel manufacturing in Teva Czech Industries spol. s r.o. Samples obtained through chromatographic purification of the primary extraction of the Canadian yew needles are assayed for the amount of taxanes by using financially demanding high …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedúci: Mgr. Martin Mucha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAREŠ, Jiří. Stanovení vybraných farmaceuticky aktivních látek metodou infračervené spektroskopie. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Chemistry / Analytical Chemistry of Solid Phase

Práce na příbuzné téma