Jindřich Nygrin

Bakalářská práce

On-line marketing v softwarové společnosti

On-line Marketing in Software Company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou on-line marketingu s důrazem na provoz a optimalizaci webových stránek. V první kapitole jsou popsány formy on-line marketingu se zaměřením na prostředí B2B trhu. Další kapitola je věnována webové analytice, která je nedílnou součástí hodnocení úspěšnosti marketingových kampaní na internetu. První dvě kapitoly jsou převážně teoretické. Třetí kapitola této práce …více
Abstract:
This bachelor thesis discusses the issue of online marketing with a special emphasis on workflow and website optimization. The first chapter describes different forms of online marketing with a focus on the B2B market. Following chapter is dedicated to web analytics which is a necessary part of the evaluation of the overall success of marketing campaigns all over the Internet. The first two chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Žižka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nygrin, Jindřich. On-line marketing v softwarové společnosti. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika