Bc. Kateřina Hendrychová, DiS.

Bakalářská práce

Vztah Švýcarské konfederace k EU

Switzerland's Relationship to the EU
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vztahem Švýcarské konfederace k EU v období od 2. světové války do současnosti. V práci jsou analyzovány základní problémy bránící vstupu Švýcarska do EU, stejně tak jako možné varianty vztahů s EU a jejich podmínky a možné dopady. Cílem práce je doložit hypotézu, že aplikovaná bilaterální cesta je pro Švýcarsko nejvhodnější variantou vztahu s EU, jeho postavení jako nečlenského …více
Abstract:
The bachelor's dissertation deals with the relationship between the Swiss Confederation and the European Union, from the Second World War until the present. In this work, the main problems preventing the entry of Switzerland into the EU are analysed, as well as the possible variations of the relationship, their conditions and possible impacts. The aim of the work is to support the hypothesis that for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií