Bc. Jitka Pušová

Diplomová práce

Obraz venkova v české próze pro děti a mládež v letech 1945–1999

The image of the countryside in the Czech prose for children and teenagers from 1945 till 1999
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje obrazu venkova v české próze pro děti a mládež od roku 1945 do roku 1999, navíc poskytuje tematickou bibliografii z uvedeného období. V první části práce je objasněno mé pojetí venkova a celková bibliografie je subtematicky rozdělena dle kritéria času příběhu, místa venkova v jeho proměnách a kontrastech, důrazu na různé aspekty venkovského života a uchopení venkovské …více
Abstract:
This thesis deals with the image of the countryside in Czech prose for children and teenagers from 1945 till 1999. It also presents topical bibliography for this period. The first part of the thesis provides clarification of my conception of the countryside and the bibliography. The bibliography is divided into subtopics according to the time of the story, the countryside in its transformations and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta