Bc. Matej Šípka

Diplomová práce

Dashboard pro operační centrum kyberbezpečnostního týmu

Dashboard for Cybersecurity Operation Center
Abstract:
Security dashboard is a tool used to support activities of cybersecurity operational center members. The aim of the thesis is to extend the Security dashboard with new features, based on the needs of Masaryk University Computer Security Incident Response Team (CSIRT-MU) members, which are based on the analysis of answers, recorded during the interviews. At the theoretical level, the thesis focuses …více
Abstract:
Security dashboard je nástroj pre podporu činnosti členov kyberbezpečnostných operačných centier. Cieľom práce je rozšírenie platformy Security dashboard o nové funkcie, vyplývajúce z potrieb členov kyberbezpečnostného tímu Masarykovej univerzity (CSIRT-MU), na základe analýzy odpovedí, zaznamenaných pri riadených rozhovoroch. Na teoretickej úrovni sa práca zameriava na problematiku práce členov CSIRT …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.