Bc. Kateřina Hanzalová

Bachelor's thesis

Virální online marketing, jeho užití a hranice

Viral online marketing, its limits and possibilities
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je představení nových trendů v marketingové komunikaci, zejména virálního marketingu, který v dnešním světě nemá hranic. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou nových forem marketingu: guerillový marketing, event marketing, social media marketing, revoluční trend neuromarketing, internetový marketing a virální marketing. V aplikační části analyzuji vybrané …more
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce new trends in marketing communications, especially viral marketing, which in today´s world has no borders. The theoretical part deals with the characteristics of new forms of marketing: guerilla marketing, event marketing, social media marketing, revolutionary neuromarketing, online marketing and viral marketing. The application section analyzes the chosen viral …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Jaroslav Jančík
  • Reader: Ing. Jan Pátek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication