Renata Svobodová

Bakalářská práce

Žák se specifickými vývojovými poruchami učení na středním odborném učilišti a střední odborné škole

Specific developmental learning difficulties of students in the high school and the training centre
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám problematikou specifických vývojových poruch učení, jejich projevy, druhy a příčinami, hodnocením žáků a nápravnými technikami těchto poruch. Bude provedeno empirické šetření na vybraném odborném učilišti a střední odborné škole.
Abstract:
In this baccalaureate thesis I address issues of specific developmental learning disorders, their symptoms, types and ceuses, trainee asseeement and corrective techniques of these disorders. Empirical research is going to be undertaken at chosen vocational school and cellege.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB804

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Irena Loudová
  • Oponent: Kamil Janiš, Carmen Simonová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Práce na příbuzné téma