Bc. Milan Valúšek

Master's thesis

Podpora výuky matematiky v LMS Moodle s využitím Maple T.A.

Promoting the teaching of mathematics in LMS Moodle using Maple T.A.
Abstract:
Práce se zabývá e-learningovými systémy LMS Moodle a Maple T.A., jejich základním stavebním prvkům a použití. Dále analyzuje možnosti rozšíření systému Moodle a existující možnosti integrace se systémem Maple T.A. V poslední části práce je navržen a implementován vlastní způsob integrace.
Abstract:
The thesis describes LMS Moddle and Maple T.A. e-learning systems, their components and basic use cases. It includes analysis of possible extensions of LMS Moodle system and its integration with Maple T.S. Last part of the thesis documents design and implementation of a new system integration.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 2. 2016
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering