Bc. Milan Valúšek

Master's thesis

Podpora výuky matematiky v LMS Moodle s využitím Maple T.A.

Promoting the teaching of mathematics in LMS Moodle using Maple T.A.
Anotácia:
Práce se zabývá e-learningovými systémy LMS Moodle a Maple T.A., jejich základním stavebním prvkům a použití. Dále analyzuje možnosti rozšíření systému Moodle a existující možnosti integrace se systémem Maple T.A. V poslední části práce je navržen a implementován vlastní způsob integrace.
Abstract:
The thesis describes LMS Moddle and Maple T.A. e-learning systems, their components and basic use cases. It includes analysis of possible extensions of LMS Moodle system and its integration with Maple T.S. Last part of the thesis documents design and implementation of a new system integration.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 2. 2016
  • Vedúci: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering