Ing. Soňa Mudrochová

Bakalářská práce

Le programme éducatif au musée Le Monument de la paix

The educational program at the museum Cairn of peace
Abstract:
The aim of the publication is to create an educational program focused on The Battle of Three Emperors. This program is implemented in the Cairn of Peace museum, where the permanent exhibition „Bitva tří císařů Slavkov/Austerlitz 1805“ is located. Project is designed especially for students who are learning French or for french students. It is made in two levels of language difficulty according to …více
Abstract:
Bakalářská práce má za cíl vytvořit edukativní program zaměřený na historii bitvy tří císařů. Program je realizován v muzeu Mohyla míru, kde se nachází trvalá expozice "Bitva tří cícařů Slavkov/Austerlitz 1805". Tento projekt je určen zejména pro studenty, kteří se učí francouzský jazyk, popř. pro francouzské studenty a je vytvořen ve dvou jazykových úrovních rozdělených podle společného evropského …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ph.D. Miroslava Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta