Patrik Zakovič

Bakalářská práce

Analýza dopadov fenoménu Bring Your Own Device na činnosť konkrétnej organizácie

Analysis of impact of Bring Your Own Device phenomenon to a particular company
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the analysis of impact of BYOD phenomenon to a particular company. The aim of the thesis is to describe BYOD and concepts related to the phenomenon and to analyse the aspects of BYOD exploitation in corporation environment. As the result of our investigation the thesis proposes an internal guideline in relation to the BYOD phenomenon in case of its implementation.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou dopadov fenoménu BYOD na činnosť konkrétnej organizácie. Popisuje BYOD a pojmy súvisiace s týmto fenoménom a analyzuje aspekty využitia BYOD v podnikovom prostredí. Výsledkom práce je návrh internej smernice vo vzťahu k tomuto fenoménu v prípade jeho využitia.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.