Ing. Martin Lenfeld

Bakalářská práce

Aplikace zjištěných PPO (Potřeby, Požadavky, Očekávání) v souvislosti s kritickými faktory vyplývajícími z analýzy prostředí. SWOT analýza jako nástroj identifikace současného a predikce budoucího postavení společnosti.

Application of ascertained NRE (Needs, Requirements, Expectations) within the context of critical factors resulting from analyses of environment. SWOT analyses as an instrument for identification contemporary position and predicate of future position of corporation.
Anotace:
Významným faktorem, ovlivňující úspěšnost podniků na trhu, je umění získání, vyhodnocení a aplikace zjištěných potřeb, požadavků a očekávání zákazníků. Získané poznatky z trhu a informace o vnitřním a vnějším prostředí společnosti je třeba velmi dobře vyhodnotit a následně využít pro získání konkurenční výhody na trhu. V dnešním globalizovaném světě, který stále rozšiřuje své hranice, kdy jsme zahlceni …více
Abstract:
Significant factor which is influencing fruitfulness of companies on the market is ability of obtaining, evaluation and application ascertained customers’ needs, requirements and expectations. Gained findings from marketplace and information about inner and outer environment of companies it is necessary to well evaluate and subsequently make use for obtaining a competitive advantage on the market. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní