Theses 

Význam chování prodavačů pro tvorbu image společnosti – Bc. Alena Sovová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Alena Sovová

Diplomová práce

Význam chování prodavačů pro tvorbu image společnosti

The Importance of Sales Assistants Behaviour in Creating Corporate Image

Anotace: Předkládaná práce se zabývá chováním prodejního personálu v kontextu image vybraného podniku. Pro uchopení tématu je nejprve vymezen prodejní personál, jeho pracovní náplň, osobnostní předpoklady, hodnocení a jeho samotné chování. Dále je pozornost věnována definici image společnosti, aby mohl být poté v závislosti na specifických aspektech vybraného podniku proveden kvantitativní výzkum ověřující existenci vazby mezi chováním prodejního personálu a image podniku. Na základě analýzy výsledků dotazníkového šetření jsou navržena příslušná opatření ke zkvalitnění práce prodavačů.

Abstract: The purpose of the thesis given is to analyze sales assistant behavior in context of chosen company. Definition of sales staff, their workload, personality traits, evaluation and the behavior itself are defined to provide better understanding of the subject. Company image is defined so that based on a bond between specific aspects of the chosen company a quantitative research may be carried out verifying an existence of dependence between sales assistant behavior and company image. Improvement measures are designed based on analysis of the results of the survey.

Klíčová slova: prodejní personál, osobnost, charisma, prodavač, image, chování prodejního personálu, design, interní public relation, přírodní kosmetika, sales assistant, personality, salesperson, sales assistant behavior, internal public relation, natural cosmetics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 15:09, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz